......... †  FARNOST VSETÍN  ................................................... .. .........     
 

Aktuality

Informace pro farní společenství
najdete zde

Úmysly na mše svaté
naleznete zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Vsetín

 

Úvodní slovo

        Právě si prohlížíte stránky římskokatolické farnosti Vsetín. Buďte pozdraveni a  vítáni.Tímto Vás chceme seznámit s našimi aktivitami a činností.

Farnost je základní buňkou římskokatolické církve. Do naší  farnosti patří občané  Vsetína, Janové, Lhoty u Vsetína a Ústí. V čele farnosti  je farář nebo administrátor  pověřený diecézním  biskupem. Funkci faráře v naší farnosti v současnosti vykonává P. František Král a kaplanem je P. Pavel Lev Eliáš, OFMCap. .

Biskupem  arcidiecéze olomoucké je Mons. Jan Graubner, světícím biskupem je Mons. Josef Hrdlička. V naší farnosti  má sídlo i děkanství, farář je  současně jeho  děkanem.

Farnost  vnímá své poslání ve světě  jako  úkol  nabízet  křesťanské poselství současnému  člověku. Poselství přináší bohoslužbou, vzděláváním, službou potřebným, životem ve společenství  a podporou  kulturních akcí. Služby  a činnosti  v tomto směru vyplývají  z  evangelia  zakotveného v  Novém zákoně  a  v  hlásání církve.   
 

Vsetín - Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie

Netypická církevní stavba pobělohorského baroka z konce 17. století, která měla původně jiné určení. Majitel panství hrabě Jiří Illésházy chtěl vybudovat nový zámek, ale po vyhoření původního dřevěného kostelíku a fary roku 1683 věnoval nedokončenou stavbu zámku katolické církvi. Po nutných úpravách byl kostel vysvěcen roku 1689. Z původního zámku zůstaly zachovány obranné nárožní rondely se střílnami (středoevropská rarita) a v západní zdi pozůstatky po konzolách plánovaného balkonu. Při úpravách v 19. století byla věž kostela ukončena cibulovitou bání se třemi novými zvony.

__________________________________________________________________

                                                                                                                      
TOPlist


 

Úřední hodiny
ve farní kanceláři

Pondělí a středa:
8.30 - 10.00 hodin

Pátek:
14.30 - 15.30 hodin

 

 
 
 Copyright © 2007  
 
Design provided by  farnost-vsetin@ic.cz