......... †  FARNOST VSETÍN  ................................................... .. .........     
 

Aktuality

Informace pro farní společenství
najdete zde

Úmysly na mše svaté
naleznete zde

Aktuální Farní listy naší farnosti si můžete přečíst zde
Seznam všech vydaných Farních listů najdete zde

Pozvání na pravidelné Slovíčko pro děti najdete zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítejte na stránkách římskokatolické farnosti Vsetín

 

Úvodní slovo

        Právě si prohlížíte stránky římskokatolické farnosti Vsetín. Buďte pozdraveni a  vítáni.Tímto Vás chceme seznámit s našimi aktivitami a činností.

Farnost je základní buňkou římskokatolické církve. Do naší  farnosti patří občané  Vsetína, Janové, Lhoty u Vsetína a Ústí. V čele farnosti  je farář nebo administrátor  pověřený diecézním  biskupem. Funkci faráře v naší farnosti v současnosti vykonává P. František Král a kaplanem je P. Pavel Lev Eliáš, OFMCap. .

Biskupem  arcidiecéze olomoucké je Mons. Jan Graubner, světícím biskupem je Mons. Josef Hrdlička. V naší farnosti  má sídlo i děkanství, farář je  současně jeho  děkanem.

Farnost  vnímá své poslání ve světě  jako  úkol  nabízet  křesťanské poselství současnému  člověku. Poselství přináší bohoslužbou, vzděláváním, službou potřebným, životem ve společenství  a podporou  kulturních akcí. Služby  a činnosti  v tomto směru vyplývají  z  evangelia  zakotveného v  Novém zákoně  a  v  hlásání církve.   
 

Vsetín - Římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie

Netypická církevní stavba pobělohorského baroka z konce 17. století, která měla původně jiné určení. Majitel panství hrabě Jiří Illésházy chtěl vybudovat nový zámek, ale po vyhoření původního dřevěného kostelíku a fary roku 1683 věnoval nedokončenou stavbu zámku katolické církvi. Po nutných úpravách byl kostel vysvěcen roku 1689. Z původního zámku zůstaly zachovány obranné nárožní rondely se střílnami (středoevropská rarita) a v západní zdi pozůstatky po konzolách plánovaného balkonu. Při úpravách v 19. století byla věž kostela ukončena cibulovitou bání se třemi novými zvony.

__________________________________________________________________

                                                                                                                      
TOPlist


 

Úřední hodiny
ve farní kanceláři

Pondělí a středa:
8.30 - 10.00 hodin

Pátek:
14.30 - 15.30 hodin

 

 
 
 Copyright © 2007  
 
Design provided by  farnost-vsetin@ic.cz